En attraktiv arbeidsgiver

Veøy-konsernet opplever en sterk vekst, og at stadig flere sentrale aktører er nysgjerrige på hva selskapet kan tilby av transporttjenester. Dette krever påfyll av dyktige medarbeidere over hele landet – både sjåfører og ledere!

– Veøy er en av få private, lokale og store aktører igjen på det norske transportmarkedet. De fleste øvrige selskapene er i dag eid av internasjonale eller offentlige interesser. Med lokal tilhørighet, nærhet til kunden, aktive eiere, 90 års historie og en langsiktig, offensiv satsning i landsmålestokk skiller vi oss dermed vesentlig ut fra mange andre aktører i vår bransje, sier Lars Elling Bjåstad, administrerende direktør i Veøy Møre AS.

Espen Angvik, regionsleder i Veøy Oslo legger til at alle ansatte er en like viktig brikke i puslespillet. – Veøy ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, der våre ansatte får tildelt ansvar over egne arbeidsoppgaver i en meningsfylt hverdag, i nær kontakt med våre kunder. Vi har tro på nærhet «der det skjer». Alle ledd skal føle pusten av kunden og forstå hvilke forventninger som ligger til grunn for de valgene vi tar. 

Jakter ny kompetanse

Veøy tilbyr i dag et bredt spekter av transporttjenester, se oversikt over alle tjenester her. Med solid økonomi og en stadig økende arbeidsmengde er selskapet nå på jakt etter flere nye medarbeidere til sine ulike avdelinger – både sjåfører, administrative medarbeidere og ledere. 

– Veøy tar på alvor å forsøke å skape en bedriftskultur som inkluderer de ansatte på en god måte. Ansatte som har trygge rammer og føler seg verdsatt i jobben sin, yter best mulig ovenfor kundene og selskapet. Det er vår filosofi, forklarer Bjåstad. – Veøy har også et sterkt fokus på bærekraft, og forsøker hele tiden å benytte det nyeste materiellet og de beste tekniske løsningene. Dette reduserer belastningene på miljøet, samt gir sjåførene det beste og mest komfortable utstyret å utføre jobben med.

Gode ordninger

– Vi stiller krav til at våre arbeidstakere at skal kunne kommunisere på norsk eller skandinavisk språk overfor kunder og samarbeidspartnere, for at kommunikasjonen skal flyte best mulig. Videre stilles det store krav til personlig fremtreden som ryddighet og ansvarlighet, og erfaring fra bransjen. Kvalitet og sikkerhet skal ha stort fokus i alle ledd i organisasjonen, og følges daglig opp for at vi skal bli bedre. – Veøy har også gode og ordnede vilkår med tariffavtale, pensjon/​AFP, forsikringer m.m. som ivaretar de ansatte både i arbeid og eventuelt andre situasjoner, sier Bjåstad.

– Er du på utkikk etter en arbeidsplass der du kan være med å utgjøre en forskjell, få anledning til både å medvirke og påvirke, få tildelt ansvar for egne resultater, vi har jo en meget flat organisasjon – ja, da må Veøy være en åpenbar arbeidsgiver å vurdere, avslutter Angvik. 

> SE OVERSIKT OVER VÅRE LEDIGE STILLINGER HER

Om du har spørsmål eller ønsker å sende en åpen søknad, send en mail til personal@​veoy.​no eller ta kontakt med våre avdelinger.