Distribusjon

Vårt distribusjonsnettverk dekker et stort område rundt våre terminaler. I tillegg har vi gode samarbeidspartner som dekker områder utenfor dette. Vi frakter alt fra mindre kolli, stykkgods, og større parti. Mange av våre distribusjonsbiler har isolerte skap med temperaturregulering.

  • In-night levering i skreddersydde opplegg.
  • Skreddersydde distribusjonsopplegg.
  • Distribusjon av temperert gods – som matvarer og medisiner.
  • ADR gods.
  • Stykkgods og partigods med sporing.
  • Ekspressgods
  • Varetaxi