Om oss

Veøy AS er et av landets største privateide transportselskaper med nærmere 350 enheter og 480 ansatte.

Vi har kontorer 9 steder i Norge; Åndalsnes (hovedadministrasjon), Molde, Ålesund, Oslo, Borgeskogen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Veøy består av selskapene Veøy AS, Veøy Buss AS og Gjendem Transport AS og i tillegg har vi også eierinteresser i Veøy Møre AS, Ålesund og i Godsterminalen AS, Stavanger.

Når lokal kunnskap teller!

Veøy har en klar målsetting om å være lokalisert nær kunden – vi desentraliserer der andre kanskje sentraliserer. Kunnskapen skal sitte lokalt, der det skjer, nær deg. Derav vårt motto – Når lokal kunnskap teller!

Nærhet til deg som kunde gjenspeiler også vår organisering. Vi arbeider for at du skal ha «din» kontaktperson i Veøy. «Din» trafikkleder har oversikt, kunnskap og viten om dine behov og forventninger, og har i tillegg beslutningsmyndighet.

Korte beslutningsveier og flat organisering gir en organisasjon som skal være effektiv og nært der «det skjer».

Historie

Dette har vært filosofien helt siden 1. generasjon Langseth kjøpte en Ford personbil i 1930, og søkte om rutekonsesjon mellom Vistdal og Åndalsnes med korrespondanse videre til Molde.

Veøy var medeier i Linjegods AS som ble opprettet i 1973 og ble en markant aktør i Linjegods i løpet av 90-tallet og ut gjennom 2000-tallet, frem til Schenker kjøpte Linjegods i 2005.

Veøy er i dag en frittstående tilbyder av transporttjenester.

Miljøpris og bærekraft

Veøy AS fikk i 2009 tildelt historiens første Miljøpris stiftet og utdelt av Logistikk- og transportindustriens landsforening. 

Veøy søker å vurdere de miljømessige konsekvenser i sin planlegging av transport, og vi forsøker å finne gode, effektive løsninger sammen med våre kunder for en optimalisering der en bærekraftig utvikling er ett av kriteriene. Utnyttelse av materiell, samkjøring og ny, moderne bilpark er sentrale elementer. Materiellet er nytt og består av en bilpark med Euro 6, som er underlagt faste, avtalte servicer hos billeverandør.