Om oss

Veøy AS er ett av landets største privateide transport- selskaper. 250 biler – 350 ansatte.

Vi har kontorer ni steder i Norge; Åndalsnes (hoved adm), Molde, Ålesund, Oslo, Borgeskogen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Veøy består av selskapene Veøy AS, Veøy Buss AS og Gjendem Transport AS.Veøy har også eierinteresser i Veøy Møre AS, Ålesund – og i Godsterminalen AS, Stavanger.

Når lokal kunnskap teller!

Veøy har en klar målsetting om å være lokalisert nær kunden.
Vi desentraliserer – der kanskje andre sentraliserer.
Kunnskapen skal sitte lokalt – der det skjer – nær deg.
Derav vårt motto;
- Når lokal kunnskap teller! –
Nærhet til deg som kunde gjenspeiler også vår organisering.
«Din» kontaktperson i Veøy er et begrep vi arbeider etter.
«Din» trafikkleder som har oversikt, kunnskap og viten om dine behov og forventninger.
Han som har beslutningsmyndighet.
Korte beslutningsveier – flat organisering – en organisasjon som skal være effektiv og nær der «det skjer».

Historie

Slik har filosofien vært siden 1. generasjon Langseth kjøpte en Ford personbil i 1930 – og søkte om rutekonsesjon mellom Vistdal – Åndalsnes med korrespondanse videre til Molde i 1930.

Veøy var medeier i Linjegods AS som ble opprettet i 1973 – og ble en markant aktør i Linjegods i løpet av -90-tallet og ut gjennom 2000-tallet – og frem til Schenker kjøpte Linjegods i 2005.

Veøy er i dag en frittstående tilbyder av transporttjenester.

Miljøpris

Veøy AS fikk i 2009 tildelt historiens første Miljøpris stiftet og utdelt av Logistikk- og transportindustriens landsforening. 

Veøy søker å vurdere de miljømessige konsekvenser i sin planlegging av transport, og vi forsøker å finne gode, effektive løsninger sammen med våre kunder for en optimalisering der en bærekraftig utvikling er ett av kriteriene. Utnyttelse av materiell, samkjøring og ny, moderne bilpark er sentrale elementer.

Materiellet er nytt – og består av en bilpark med Euro 6.

Materiell er underlagt faste, avtalte servicer hos billeverandør.