Stavanger

Veøy – Stavanger

Avdelingen ble etablert i 2002 og har i dag 42 biler, og i underkant av 50 ansatte. Veøy er medeier i Godsterminalen AS.

Ekspress

Vi har varetaxi, spesialbiler og vogntog som kan utføre ekspressoppdrag.

Distribusjon

Vi dekker sør-Rogaland med våre daglige ruter.

Vi har biler som henter matvarer i Oslo, og distribuerer disse i Agder og Rogaland. Dette skjer i et eget driftsopplegg skreddersydd til kunden.

Langtransport

  • Vi er en del av Veøy sitt nettverk av linjebiler. 
  • Daglige avganger til samtlige av våre avdelinger, og dekker Norge via egne ruter eller med våre samarbeidpartnere.

Spesialtransport

  • Vi har åpne traller, kapelltralle med bredding, samt maskintraller. 
  • 12 biler i kontraktskjøring innen miljø- og avfalls-transport.

Terminal og lagerhotell

Terminaltjenester – tørr, fryse- og kjølerom. Medisin-/​varmerom