Spesialtransport

Vi har mange forskjellige spesialtraller som er spesialbygde for transport av store
maskiner. Disse har uttrekk, bredding og kjørebruer. I tillegg har vi
brønnhengere som kan kjøre ekstra høye kolli.

  • Lav-bygd utstyr (brønnhengere ) for transport av høye kolli. Vi har lavbygd semitrailer med 32 cm lastehøyde.
  • Transport av kjøretøy, hengere med oppkjøringsrampe.
  • Sidelaster for transport av containere.
  • Uttrekkbare semihengere for transport av lengder på over 20 meter
  • Breddegods
  • Breddbar kapellsemi.