Oslo

Veøy – Oslo

Veøy har hatt avdeling i Oslo siden 1997. Vi har i dag 35 biler, og 60 ansatte tilknyttet avdelingen.

Terminalen og avdelingen på Volla, Oslo er et naturlig knutepunkt for samtlige avdelinger i Veøy. Vi har daglige ruter til samtlige av våre avdelinger.

Ekspress

Ta gjerne kontakt – vi har biler som kan løse dine ekspressoppdrag. 

Distribusjon

Distribusjon daglig i hele Østlandsområdet.

Langtransport

Vi har daglige rutebiler til Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Møre – til alle våre avdelinger.

Egne biler – egne sjåfører.

Spesialtransport

  • Containertransport
  • Trekking av traller.
  • Krokbiler og liftbiler.

Terminaltjenester

  • Vi har lager for tørrvarer, frys og kjøl.
  • Temperert rom for medisin.