Haugesund

Veøy – Haugesund

Veøy etablerer ny avdeling i Haugesund i september 2021

Transportbehov – ta gjerne kontakt med oss!

Ekspress

Vi utfører ekspressoppdrag – ta kontakt så ordner vi det.

Distribusjon

Faste distribusjonsrute.

Langtransport

Vi er en del av Veøy sitt rutenett.
Vi har ruter til samtlige av våre avdelinger.

Terminaltjenester

Ta gjerne kontakt ved behov for terminal og lagertjenester.