OPPDATERINGCOVID-19

Det er dessverre en økende trend i smitteutviklingen i vårt land. Det krever fortsatt fullt fokus i hele samfunnet, inkludert vårt selskap.

Veøy følger utviklingen nøye – dag for dag. Vi har interne prosesser som fortløpende evalueres i forhold til eventuelle kapasitets- og kostnadstilpasninger vi eventuelt må gjennomføre grunnet de utfordringer vårt selskap og våre kunder står ovenfor. 

Veøy har internt skjerpet beredskapen til rødt nivå igjen, og har strammet inn på rutiner på kontorer, terminaler og rundt vårt materiell i forhold til å begrense smittefaren i vår arbeidsutførelse.

  • Våre kontorer stenges ned – adgang reduseres til kun strengt tatt nødvendig ærender
  • Adgang til terminaler – og opphold i og rundt området skjerpes kraftig
  • Vi forsøker å unngå reisevirksomhet – og det foretas vurdering i hvert enkelt tilfelle om tilgjengelig alternativer til reise
  • Våre sjåfører har særskilte regler for hvordan utøve sine tjenester/​service ute i felten 

Veøy er stor innenfor distribusjon av mat- og medisintransport. Dette er områder som er kategorisert som samfunnskritiske oppgaver – og har hjemmel for særskilte tilpasninger. Dette er leveranser som ved eventuelle utfordringer hos Veøy for å opprettholde normal kapasitet, gjennom lov skal prioriteres. Dette har vi allerede fått beskjed om fra myndighetene. 

Veøy Buss er styrt av Møre og Romsdal Fylkeskommune under navnet FRAM – informasjon rundt denne transporten finner Dere på www​.frammr​.no

Dette er en offentlig dugnad på vegne av de som er i risikogruppen for viruset. Vi ber om at alle respekterer – og tar hensyn til myndighetenes bestemmelser. På vegne av samfunnet vil vår bedrift gjøre hva vi kan for å være med å bidra til at samfunnskritiske funksjoner opprettholdes i denne utfordrende tid.