MILJØKUNDE NMD

Norsk Medisinal Depot

VEØY er den desidert største transportøren for NMD (Norsk medisinal depot) på landsbasis. Vi har hovedleveransene til samtlige fylker unntatt de 3 nordligste og byen Haugesund. 
Vi samarbeider veldig tett for å finne gode løsninger, også innen miljø.
Det er derfor med stor glede vi kan offentliggjøre en reportasje som har blitt skrevet tiltenkt intranettet hos NMD. Vi har fått godkjennelse til å dele den med flere.

Den sier kanskje litt om hvordan vi samarbeider – og ikke minst hva Veøy forsøker å bidra med for et bedret miljø.

Her er reportasjen:
»
VI BLIR GRØNNERE OG GRØNNERE TRANSPORTSIDEN
De siste årene har NMDs valg av transportør også hatt miljømessige begrunnelser. 
– Veøy som hovedtransportør passer godt med vår forpliktelse til å være med på «det grønne skiftet», sier Håvard Gillingsrud. 
De siste årene har vi gjort endringer når det gjelder valg av transportører som kjører for oss. Erfaringen er at det ofte er lett å snakke om en grønn profil i de innledende samtalene, men når forhandlingene nærmer seg slutten, og det snus på hver krone, så settes gjerne miljøkrav til side for å få presset prisen enda litt lavere. 

- Slik var det ikke med Veøy, som kjører det meste for oss i dag. De har en tydelig miljøprofil og «grønt fokus» hver dag. Kombinasjon av nytt utstyr, kursing og oppfølging av sjåfører gir et godt bidrag på miljøsiden, slår NMDs transportsjef fast.

SER GASSDREVNE BILER
Han forteller at vi jevnlig er i dialog med Veøy om hvilke nye løsninger som finnes på markedet, enten det gjelder el-lastebiler eller lastebiler som går på gass. 
– Gassdrevne lastebiler reduserer CO2-fotavtrykket med opp i mot 20 prosent, og overgang til slike biler kan vi gjøre ganske raskt. El-lastebiler er foreløpig ganske nytt, og det har vært mange barnesykdommer med dem som er testet i Norge. Dessuten er tilgangen på biler begrenset, og dekker uansett ikke behovet vårt. Derfor har vi nå valgt å se nærmere på gassdrevne lastebiler i samarbeid med Veøy, sier Håvard. 

FÅR KLIMAREGNSKAP
Nå er miljøbevissthet ikke noe nytt hos vår hovedtransportør. Allerede i 2009 fikk de bransjens første miljøpris, stiftet og utdelt av Logistikk- og transportindustriens landsforening. Begrunnelsen var blant annet nytt materiell, faste serviceavtaler og utstrakt bruk av samkjøring. I dag samkjører de for eksempel varer for både NMD og Apotek1 på ruter der dette er fornuftig.

- Vi får et klimaregnskap per rute hvert eneste år, basert på nøyaktige beregninger etter faste standarder. Derfor kan vi nøyaktig få vite hvilke belastninger NMD gir miljøet på de rutene der vi benytter Veøy som distributør. Vi liker også at de har inngått et samarbeid med Enova rundt «omstilling til lavutslippssamfunnet», med kutt av klimagasser og redusert energibruk som to sentrale områder. Dessuten har de satt i gang et systematisk arbeid rundt sjåførenes bevisstgjøring av faktorer som tomgangskjøring, hastighet og kjørestil. Via en app får alle tilbakemelding på eget miljøbidrag gjennom «trafikklys», og målet er at alle skal på grønt.

Jo, valget av Veøy samsvarer godt med de klimamålene vi selv har satt oss, sier Håvard fornøyd.