VEØY SATSERMOLDE

Veøy satser i Molde med nytt bygg, ny leder og sammenslåing av avdelinger.

Veøy AS overtar 100% av aksjene i Øverland Transport og Renovasjon AS (ØTR) fra 1. desember, og selskapet vil fra årsskiftet bli fusjonert inn i Veøy AS. Dermed vil Veøy, Gjendem Transport og ØTR være en del av Veøy AS, selv om navnene videreføres markedsmessig. De tre avdelingene i Molde blir en av Veøy’s største avdelinger, med ca 90 millioner i omsetning, 50 biler og 60 ansatte. 

Olav Erik Witzøe er ansatt som leder for den «nye» avdelingen, og tiltrer stillingen medio september. Olav Erik har gjennom mange år vært ansatt i ledende stillinger, og vi ønsker han velkommen til Veøy. Hovedfokuset de neste månedene blir å bygge en felles kultur for Veøy, Gjendem og ØTR, samordne rutiner, implementere alle avdelinger på samme dataplattform, og ikke minst gjennomføre samlokalisering når nytt bygg står ferdig neste sommer.Ny terminal bygges i Molde

Satsningen i Molde regionen krever større areal, og samlokalisering av alle aktiviteter i ny terminal, carport og kontorer i Årøsetervegen blir en realitet i 2020. I tillegg vil bygget inneholde en utleiedel, bestående av kontor og lager.

Ved gjennomføring av disse endringene vil Veøy få et mye bedre grunnlag for å kunne satse sterkere i Romsdalsregionen, og sammen med Veøy Møre bli en betydelig aktør som kan tilby kunder i Midt Norge gode transporttjenester.

Vi har god tro på at dette skal bidra til vår videre positive utvikling i området.

Dette skriver Arne Langseth og Helge Lykkeslett hhv. daglige ledere i Veøy AS og ØTR AS.