Med ambisjoner for fremtiden

Veøy er et av landets største privateide transportselskaper, med totalt ni lokasjoner rundt om i Norge. Selskapet har en klar målsetning om å være lokalisert nær kunden, og nå satser Veøy fremover med ny visuell drakt.

– I 2017 utarbeidet vi en ny visuell profil for Veøy, samt nye selskapslogoer, sammen med TIBE i Molde. Veøy har de siste årene vært gjennom store endringer i kundemassen, diverse omorganiseringer og oppkjøp av selskap. Dette medførte et behov for tydeligere profilering der Veøy nå er mye mer markedsorientert, samtidig som det var behov for en harmonisering av ulike profiler, forklarer Lars Elling Bjåstad, daglig leder i Veøy Møre AS.

Fargesettinger skiller selskapene fra hverandre

– Det ble valgt en felles logo og profil som skal definere konserntilknytningen, og der en ved ulike fargesettinger kan skille de ulike Veøy-selskapene fra hverandre. Dette skal være gjennomgående i materiell, på den nye hjemmesiden og i all profilering selskapene i Veøy foretar seg, forklarer Bjåstad.

Et bredt spekter av tjenester

Veøy tilbyr i dag et bredt spekter av transporttjenester innen ekspress, distribusjon, langtransport, spesialtransport, kran, terminal og lagerhotell.
– Veøy har som mål å være nær kunden, være god på kvalitet og kunne gjennomføre dette med lønnsomhet. Det har vært utfordrende å kunne greie dette i transportmarkedet som er svært presset økonomisk. Likevel opplever vi at de endringene vi har gjennomført bidrar til bedring på disse punktene, og kjemper daglig for at dette ytterligere skal forbedres. 

– Vårt hovedmål er at kunden skal oppleve at vi er nær når det gjelder og at vi skal være å stole på, sier Bjåstad.

Kjapp respons

– Veøy er en frittstående og lokal eid transportaktør som i dialog med kunden kan tilby tilpassede løsninger, vi har avdelinger over hele sør Norge med linjetrafikk imellom. I tillegg kan vi tilby spesialtransport til kunder med behov for dette. Veøy er et alternativ til de større systemene, med målsetting om å være nær kunden og kunne gi kjapp respons, avslutter Bjåstad. 

> Les mer om Veøy AS her og kontakt en avdeling nær deg